jueves, 6 de agosto de 2015

MAKING OFF CARTEL "XV FESTIVAL MANICÓMICOS"

O TEMA
A idea era meter aos personaxes das obras que presenta cada compañía participante nesta edición do festival. O motivo de fondo que propuxen para esta edición é o Obelisco. Para variar un pouco da recurrencia clásica á Torre de Hércules elexín este monumento do modernismo coruñés xa que é unha das  localizacións a pe de rúa onde se celebra este festival. Desde sempre vin no Obelisco unha das máis representativas e recoñecibles iconas da miña cidade.

O DESARROLLO

Na primeira fase, de boceto a lápiz, aparecen elementos que logo foron descartados para gañar espazo na composición final como a bruxa que voa máis alto. Por outra banda falta o personaxe de laranxa ("Psicópata") que logo debuxei na versión a tinta pero unha vez escaneada xa no ordenador pois non tiña a información gráfica para facelo cando estaba na fase de lápiz. Un remendo que encaixou ben a pesar de que non existe na tinta real xa que ese "elemento", e nunca mellor dito, foi trazado en photoshop.Despois de encaixar o boceto a lápiz coas conseguintes revisións e correcións que vou falando coa persona que coordina esta parte do festival para pulir detalles e paso a entintar o debuxo sobre un novo papel na mesa de luz. Nesta fase tomei a decisión de eliminar outro elemento, a carpa de circo, para gañar máis ar e espazo na composición final e que quede todo menos afogado unha vez integre os textos.

O seguinte paso é a fase dixital. Unha vez escaneado en diferentes capas vou traballando a cor, estudando a paleta, iluminando cunha capa de sombras e metendo horas de traballo ata que quedo satisfeito coa ilustración. Neste tramo de traballo é onde integro tamén algúns elementos como as nubes, algúns detalles de liñas cinéticas.

A fase dixital sempre me leva bastante máis do planexado xa que a posibilidade de xogos de paletas de cor que se poden aplicar abre sempre un mar de dúbidas e un campo de probas ao que hai que saber por punto e final. Polo xeral deixo que a propia ilustración me fale e me conte o que quere.


Simultáneamente, vou traballando tamén probas deseño duarnte o proceso para calcular os espazos dos textos e elementos de deseño que hai que integrar na composición. Fixen unhas cantas versións diferentes de maquetación dos textos, probei bastantes tipografías, cores, etc; ata que chego ao resultado final.


No cartel hai un código QR incluído para evitar poñer toda a carga de datos da programación e que sexa máis lexible. Mediante o uso deste código a xente pode descargar directamente o díptico informativo coa programación nos seus dispositivos móbiles. 
Espero que o disfrutedes!!

1 comentario:

Mayumi Elisa dijo...

Thank you for giving posts and articles were very amazing. I really liked as a part of the article. With a nice and interesting topics. Has helped a lot of people who do not challenge things people should know. You need more publicize this because many people. Who know about it very few people know this. Success for you....!!!